ISSN 1307-1858  |  TR

 
Volume : 8  Issue : 2  Year : 2015
Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of Print Submit Your Article
 
  Search


Giant Rhinolith [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(2): 59-61 | DOI: 10.5505/ttd.2016.62634  

Giant Rhinolith

Abdulvahap Akyiğit, Muhammet Murat Koç, Öner Sakallıoğlu, Cahit Polat
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Rhinolith is the name given to masses formed by the stone formation of exogen or endogen nidus within the nasal cavity covered with calcium carbonate, magnesium carbonate, calcium phosphate and magnesium phosphate. While rhinolith may be with small size, it can reach sizes that fill the nasal cavity completely. It can cause the symptoms like unilateral fetid odour, purulant nasal discharge, nasal obstruction and pain, and additionally it can be asymptommatic and can be detected with routine nasal examination. In this report, a 18 year-old-man with the complaint of nasal obstruction and purulant discharge in right nasal cavity and who was diagnosed to be a rhinolith by anterior rhinoscopy was presented.

Keywords: Rhinolith, Nasal obstruction, Foreign body in the nose


Dev Rinolit

Abdulvahap Akyiğit, Muhammet Murat Koç, Öner Sakallıoğlu, Cahit Polat
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Rinolit, nazal kavite içerisinde, eksojen veya endojen kaynaklı nidus etrafının kalsiyum
karbonat, magnezyum karbonat, kalsiyum fosfat ve magnezyum fosfat ile kaplanması
ile oluşan kitlelere verilen isimdir. Küçük boyutta olabileceği gibi tüm nazal kaviteyi doldurabilecek boyutlara da ulaşabilir. Tek taraflı, kötü kokulu, pürülan burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ağrı gibi semptomlara yol açabileceği gibi hiçbir semptom vermeden rutin fizik muayenede de tespit edilmektedir. Bu makalede, on sekiz yaşında burunun sağ tarafından nefes almada güçlük, tek taraflı pürülan burun akıntısı şikayeti ile müracaat eden ve fizik muayene ile rinolit tanısı konulan erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rinolit, Burun Tıkanıklığı, Burunda Yabancı Cisim


Abdulvahap Akyiğit, Muhammet Murat Koç, Öner Sakallıoğlu, Cahit Polat. Giant Rhinolith. Turk Med J. 2016; 8(2): 59-61

Corresponding Author: Abdulvahap Akyiğit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale