ISSN 1307-1858  |  TR

 
Volume : 8  Issue : 2  Year : 2015
Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of Print Submit Your Article
 
  Search


Anesthesia Management During Biopsy With Stereotactic Neurosurgery Intervention [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(2): 65-68 | DOI: 10.5505/ttd.2016.86648  

Anesthesia Management During Biopsy With Stereotactic Neurosurgery Intervention

Ayça Tuba Dumanlı Özcan1, Mustafa Aksoy2, Ezgi Erkılıç1, Erdal Özcan1, İsmail Bozkurt3, Ercan Bozkurt3
1Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD
3Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği

Stereotactic interventions are performed while taking biopsies from small deeplysettled
lesions. Treatment planning based on the preliminary diagnosis via radiologic data only may be insufficient or false. For this reason, stereotactic biopsy provides important contributions to the treatment method. A number of difficulties such as reaching airways may occur during the anesthesia method due to the frame. We aimed to share our experience about this topic in which the knowledge about anesthesia is limited in the literature.

Keywords: Stereotactic biopsy, anesthesia management, intracranial mass


Sterotaktik Nöroşirurjik Girişim İle Biyopsi Sırasında Anestezi Yönetimi

Ayça Tuba Dumanlı Özcan1, Mustafa Aksoy2, Ezgi Erkılıç1, Erdal Özcan1, İsmail Bozkurt3, Ercan Bozkurt3
1Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD
3Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği

Küçük derin yerleşimli lezyonlardan biyopsi alınması için sterotaktik girişimler uygulanmaktadır.
Sadece radyolojik verilere dayanan ön tanılar ışığında tedavi planlaması yetersiz veya yanlış olmaktadır. Dolayısıyla stereotaktik biyopsi tedavi yönetimine önemli katkıda bulunmaktadır. Anestezi yönetimi açısından, başa yerleştirilen sterotaktik çerçeve başta hava yollarına ulaşma güçlüğü olmak üzere bir dizi sorun oluşabilmektedir. Bu olgu sunumu ile literatürde de anestezik özelliklerle ilgili bilgi kısıtlılığı olan bu alandaki deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sterotaktik biyopsi, anestezi yönetimi, intrakraniyal kitle


Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Mustafa Aksoy, Ezgi Erkılıç, Erdal Özcan, İsmail Bozkurt, Ercan Bozkurt. Anesthesia Management During Biopsy With Stereotactic Neurosurgery Intervention. Turk Med J. 2016; 8(2): 65-68

Corresponding Author: Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale