ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
D Vitamini
Vitamin D
Dilek Çalışkan Özçelik, Hilal Koçer, İsmail Kasım, İrfan Şencan, Rabia Kahveci, Adem Özkara
TTD 2012; 6 - 2 | Sayfalar 61 - 67 (776 kere görüntülendi)

2.
Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulamaları
Historical Progression and Implementation of Home Care Services
Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, İrfan Şencan, İsmail Kasım, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 118 - 123 (656 kere görüntülendi)

3.
Hemodiyaliz Hastalarında Görülen Psikiyatrik Hastalıklar
The Psychiatric Disorders in Hemodialysis Patients
Demet Yavuz, Rahman Yavuz, Alpaslan Altunoğlu
TTD 2012; 6 - 1 | Sayfalar 33 - 37 (629 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
112 İle Acil Servise Getirilen Vakaların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Patients Transported To The Emergency Department By 112
Gülhan Kurtoğlu Çelik, Onur Karakayalı, Tuğba Atmaca Temrel, Yunus Emre Arık, Ferhat İçme, Alp Sener
TTD 2012; 6 - 3 | Sayfalar 73 - 76 (604 kere görüntülendi)

5.
Tibia Şaft Kırıklarının İntramedüller Çivileme Yöntemi İle Tedavisi
Treatment Of Tibial Shaft Fractures With Intramedullary Nailing Procedure
Savaş Güner, Sezai Özkan, Uğur Türktaş, Mehmet Ata Gökalp, Mehmet Fethi Ceylan, Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Mahmut Nedim Aytekin
TTD 2011; 5 - 3 | Sayfalar 104 - 108 (563 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Yenidoğanda Her İki Klavikula Kırığı: Vaka Sunumu
Bilateral Clavicular Fracture in A Newborn: A Case-Report
İsmail Ağır, Mehmet Karabiber, Mahmut Nedim Aytekin
TTD 2011; 5 - 3 | Sayfalar 127 - 129 (503 kere görüntülendi)

7.
Daha Önce Nekrobiyozis Lipoidika Yanlış Tanısı Alan Bir Granüloma Annulare Olgusu
A Case Of Granuloma Annulare Previously Misdiagnosed As Necrobiosis Lipoidica
Ayşe Akbaş, Fadime Kılınç, Sibel Orhun Yavuz, Sertaç Şener, Ahmet Metin, Gözde Kurtoğlu
TTD 2012; 6 - 1 | Sayfalar 19 - 23 (494 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Birinci Basamakta Tinnitus’a Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach To Tinnitus in Primary Care
Muhteşem Erol Yayla
TTD 2012; 6 - 2 | Sayfalar 68 - 72 (472 kere görüntülendi)

9.
Sağlıklı Yaşlanma Sürecinde Birinci Basamak Hizmetlerinin Rolü ve Önemi
The Role And Importance Of Prımary Care At Healthy Agıng Process
Rabia Kahveci, Duygu Ayhan, Haluk Özsarı, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 208 - 212 (471 kere görüntülendi)

10.
Birinci Basamakta Yüz Dermatitlerine Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach To Facial Dermatitis
Muhteşem Erol Yayla
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 213 - 216 (451 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Antikoagülan Tedavi Alan Bir Hastada Tekrarlayan Hemartroz
Repeating Hemarthrosis In A Patient Receiving Anticoagulant Therapy
Fatma Fidan, Berat Meryem Alkan, Aliye Tosun, Özlem Demircioğlu, Sinem Bozkurt, Fatma Gülçin Uğurlu, Özge Ardıçoğlu, Selami Akkuş
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 223 - 225 (431 kere görüntülendi)

12.
Dizde Tenosinovyal Dev Hücreli Tümör Ve Osteokondral Lezyonun Alışılmadık Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Unusual Coincidency of Tenosinovial Giant Cell Tumour and Femoral Osteochondral Lesion of The Knee: A Case Report
Çetin Işık, Osman Tecimel, Ahmet Fırat, Mustafa Akkaya, Derya Işık, Murat Bozkurt
TTD 2011; 5 - 3 | Sayfalar 130 - 133 (394 kere görüntülendi)

13.
Vogt- Koyanagi- Harada Sendromunda Anestezik Yönetim
Anesthetic Management In Vogtkoyanagi- Harada Syndrome
Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Tülin Gümüş, Cem Soykut, Mustafa Aksoy, Orhan Kanbak
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 226 - 228 (393 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Evde Bakım Hizmetlerine Genel Bakış ve Türkiye’deki Mevcut Durum
An Overview of Home Care Services And The Current Situation in Turkey
Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, İrfan Şencan, İsmail Kasım, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 2 | Sayfalar 162 - 168 (391 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Erken Tarama Testleri İle Metilmalonik Asidemi Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu
A Case Report Of A Newborn Diagnosed As Methylmalonic Acidemia By Early Screening Tests
Yusuf Kale, Dilek Ulubaş Işık, Beyza Özcan, Özge Aydemir, Mehmet Gündüz, Ahmet Yağmur Baş, Nihal Demirel
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 217 - 219 (390 kere görüntülendi)

16.
Orbital Selülit Sonrası Periorbital Apse: Bir Olgu Sunumu
Periorbital Abscess After Orbital Cellulitis: A Case Report
Emine Kalkan Akçay, Sıdıka Gerçeker, Derya Dal, Şaban Şimşek, Gökhan Yalçıner
TTD 2012; 6 - 3 | Sayfalar 82 - 85 (389 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Sigaranın Polinöropati Gelişimi Üzerine Etkisi
Smoking Effects On The Development Of Neuropathy
Emine Argüder, Canan Hasanoğlu, Ömer Anlar, Ayşegül Karalezli
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 197 - 202 (383 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Diskovertebral Enfeksiyon Tanısında 18F-FDG PET/BT: Olgu Sunumu
18F-FDG PET/CT Use in The Diagnosis of Discovertebral Infection: Case-Report
Elif Özdemir, Nilüfer Yıldırım Poyraz, Mutlay Keskin, Şeyda Türkölmez
TTD 2012; 6 - 1 | Sayfalar 13 - 18 (383 kere görüntülendi)

19.
Aynı Ekstremitede Humerus Suprakondiler Ve Cisim Kırığıyla Birlikte Distal Radius Kırığı: Bir Olgu Sunumu
Ipsilateral Distal Radıus Fracture With Shaft And Supracondylar Fracture Of The Humerus: A Case Report
Murat Zümrüt, Mehmet Sağlamoğlu
TTD 2012; 6 - 2 | Sayfalar 57 - 60 (363 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Spinal Disfarizm'li Olgularda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği
Effectiveness of Magnetic Resonance Imaging in Patients With Spinal Dysraphism
Evrim Karadağ Tekin, Neşe Asal, Ömer Yılmaz, Aynur Turan, Pınar Nercis Koşar
TTD 2011; 5 - 3 | Sayfalar 113 - 123 (350 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale