ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Turk Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulamaları
Historical Progression and Implementation of Home Care Services
Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, İrfan Şencan, İsmail Kasım, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 118 - 123 (754 kere görüntülendi)

2.
Sağlıklı Yaşlanma Sürecinde Birinci Basamak Hizmetlerinin Rolü ve Önemi
The Role And Importance Of Prımary Care At Healthy Agıng Process
Rabia Kahveci, Duygu Ayhan, Haluk Özsarı, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 208 - 212 (542 kere görüntülendi)

3.
Birinci Basamakta Yüz Dermatitlerine Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach To Facial Dermatitis
Muhteşem Erol Yayla
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 213 - 216 (535 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Antikoagülan Tedavi Alan Bir Hastada Tekrarlayan Hemartroz
Repeating Hemarthrosis In A Patient Receiving Anticoagulant Therapy
Fatma Fidan, Berat Meryem Alkan, Aliye Tosun, Özlem Demircioğlu, Sinem Bozkurt, Fatma Gülçin Uğurlu, Özge Ardıçoğlu, Selami Akkuş
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 223 - 225 (465 kere görüntülendi)

5.
Erken Tarama Testleri İle Metilmalonik Asidemi Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu
A Case Report Of A Newborn Diagnosed As Methylmalonic Acidemia By Early Screening Tests
Yusuf Kale, Dilek Ulubaş Işık, Beyza Özcan, Özge Aydemir, Mehmet Gündüz, Ahmet Yağmur Baş, Nihal Demirel
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 217 - 219 (450 kere görüntülendi)

6.
Vogt- Koyanagi- Harada Sendromunda Anestezik Yönetim
Anesthetic Management In Vogtkoyanagi- Harada Syndrome
Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Tülin Gümüş, Cem Soykut, Mustafa Aksoy, Orhan Kanbak
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 226 - 228 (442 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Evde Bakım Hizmetlerine Genel Bakış ve Türkiye’deki Mevcut Durum
An Overview of Home Care Services And The Current Situation in Turkey
Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, İrfan Şencan, İsmail Kasım, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 2 | Sayfalar 162 - 168 (412 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Sigaranın Polinöropati Gelişimi Üzerine Etkisi
Smoking Effects On The Development Of Neuropathy
Emine Argüder, Canan Hasanoğlu, Ömer Anlar, Ayşegül Karalezli
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 197 - 202 (410 kere görüntülendi)

9.
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Çapraz Pin Ve Düğme İmplantının Klinik Sonuçları
Clinical Outcomes Of Cross-Pin And Endobutton Techniques in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Ali Tufan Pehlivan, Yunus İmren, Hasan Hüseyin Ceylan, Süleyman Semih Dedeoğlu, Erdem Özden, Ömer Polat
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 203 - 207 (401 kere görüntülendi)

10.
Rotator Manşet Yaralanmalarına Eşlik Eden Eklem İçi Patolojiler
The Intraarticular Pathologies Associated To Rotator Cuff Injuries
Alper Deveci, Ahmet Fırat, Serdar Yılmaz, Deniz Çankaya, Bülent Özkurt, Murat Bozkurt
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 113 - 117 (369 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Travma Sonrası Gelişen Bir Abdominal Duvar Hernisi Olgusu
A Case Of Abdominal Wall Hernia Due To Trauma
Fatih Tanrıveri, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Gül Pamukçu Günaydın, Selçuk Coşkun, Çağdaş Yıldırım
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 229 - 231 (341 kere görüntülendi)

12.
Total Situs İnversuslu Hastada Laparoskopik Kolesistektomi: Olgu Sunumu
Laparoscopic Cholecystectomy In A Patient With Situs Inversus: A Case Report
Gökhan Akkurt, Hakan Buluş, Altan Aydın, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Serdar Kuru, Ali Coşkun
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 220 - 222 (341 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
18F –FDG PET/BT İle Normal Sürrenal Bez Aktivite Tutulumlarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Normal Adrenal Gland Uptake On 18F –FDG PET/CT
Mutlay Keskin, Şeyda Türkölmez, Nilüfer Yıldırım Poyraz, Zuhal Kandemir, Elif Özdemir
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 109 - 112 (339 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Katater Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Olgusu
Case of A Complex Regional Pain Syndrome After Catheter Implementation
Saygın Engin Yamçici, Berat Meryem Alkan, Sevgi Gümüş Atalay, Ayşenur Alemdar, Özge Ardıçoğlu
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 130 - 133 (324 kere görüntülendi)

DERLEME
15.
Karaciğer İğne Biyopsilerine Yaklaşım, Evreleme ve Gradeleme
Approach To Liver Biopsy Needle, Staging and Grading
Serra Kayaçetin, Gamze Erkılınç
TTD 2015; 7 - 2 | Sayfalar 169 - 178 (281 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Sistolitotripside 30FR Sheetın İpek Sütürle Tespit Edilerek Kullanımı
The Use Of 30 FR Sheet With Fixing Silk Suture In Cystolithotripsy
Muhammet Fuat Özcan, Özer Ural Çakıcı, Kemal Ener, Erem Asil, Serkan Altınova, Ziya Akbulut
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 147 - 150 (267 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Tümör Belirteçlerinin Klinik Kullanımı; Ne Zaman İsteyelim?
The Clinical Use of Tumour Markers, When Should We Want Them?
Mehmet Tokaç, Ersin Gürkan Dumlu, Mesut Özdedeoğlu, Mehmet Kılıç, Abdussamed Yalçın
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 124 - 127 (266 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Elastofibroma Dorsi; FDG-PET/BT Bulguları
Elastofibroma Dorsi; FDG-PET/CT Findings
Mutlay Keskin, Elif Özdemir, Derya Bako Keskin, Zuhal Kandemir, Nilüfer Yıldırım Poyraz, Sabire Yılmaz Aksoy, Şule Kılınç Vicdan, Şeyda Türkölmez
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 137 - 139 (239 kere görüntülendi)

19.
18 Yaşında Görülen Mesane Tümörü Olgu Sunumu
A Case Study of 18–Year-Old Patient With Bladder Tumor
Alper Gök, Ali Çift, Mehmet Özgür Yücel, Gamze Gök, Hacı Polat, Can Benlioğlu, Bedrettin Kalyenci
TTD 2015; 7 - 2 | Sayfalar 188 - 191 (231 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Herpes Simpleks Ensefalitinde Görüntüleme Bulguları
Imaging Findings in Herpes Simplex Encephalitis
Aynur Turan, Havva Akmaz Ünlü, Mehmet Tiftik
TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 48 - 52 (222 kere görüntülendi) 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale