ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama






Turk Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulamaları
Historical Progression and Implementation of Home Care Services
Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, İrfan Şencan, İsmail Kasım, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 118 - 123 (1174 kere görüntülendi)

2.
Sağlıklı Yaşlanma Sürecinde Birinci Basamak Hizmetlerinin Rolü ve Önemi
The Role And Importance Of Prımary Care At Healthy Agıng Process
Rabia Kahveci, Duygu Ayhan, Haluk Özsarı, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 208 - 212 (724 kere görüntülendi)

3.
Birinci Basamakta Yüz Dermatitlerine Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach To Facial Dermatitis
Muhteşem Erol Yayla
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 213 - 216 (656 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Antikoagülan Tedavi Alan Bir Hastada Tekrarlayan Hemartroz
Repeating Hemarthrosis In A Patient Receiving Anticoagulant Therapy
Fatma Fidan, Berat Meryem Alkan, Aliye Tosun, Özlem Demircioğlu, Sinem Bozkurt, Fatma Gülçin Uğurlu, Özge Ardıçoğlu, Selami Akkuş
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 223 - 225 (600 kere görüntülendi)

5.
Vogt- Koyanagi- Harada Sendromunda Anestezik Yönetim
Anesthetic Management In Vogtkoyanagi- Harada Syndrome
Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Tülin Gümüş, Cem Soykut, Mustafa Aksoy, Orhan Kanbak
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 226 - 228 (573 kere görüntülendi)

6.
Erken Tarama Testleri İle Metilmalonik Asidemi Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu
A Case Report Of A Newborn Diagnosed As Methylmalonic Acidemia By Early Screening Tests
Yusuf Kale, Dilek Ulubaş Işık, Beyza Özcan, Özge Aydemir, Mehmet Gündüz, Ahmet Yağmur Baş, Nihal Demirel
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 217 - 219 (559 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Sigaranın Polinöropati Gelişimi Üzerine Etkisi
Smoking Effects On The Development Of Neuropathy
Emine Argüder, Canan Hasanoğlu, Ömer Anlar, Ayşegül Karalezli
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 197 - 202 (529 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Karaciğer İğne Biyopsilerine Yaklaşım, Evreleme ve Gradeleme
Approach To Liver Biopsy Needle, Staging and Grading
Serra Kayaçetin, Gamze Erkılınç
TTD 2015; 7 - 2 | Sayfalar 169 - 178 (525 kere görüntülendi)

9.
Evde Bakım Hizmetlerine Genel Bakış ve Türkiye’deki Mevcut Durum
An Overview of Home Care Services And The Current Situation in Turkey
Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, İrfan Şencan, İsmail Kasım, Adem Özkara
TTD 2015; 7 - 2 | Sayfalar 162 - 168 (525 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Rotator Manşet Yaralanmalarına Eşlik Eden Eklem İçi Patolojiler
The Intraarticular Pathologies Associated To Rotator Cuff Injuries
Alper Deveci, Ahmet Fırat, Serdar Yılmaz, Deniz Çankaya, Bülent Özkurt, Murat Bozkurt
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 113 - 117 (523 kere görüntülendi)

11.
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Çapraz Pin Ve Düğme İmplantının Klinik Sonuçları
Clinical Outcomes Of Cross-Pin And Endobutton Techniques in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Ali Tufan Pehlivan, Yunus İmren, Hasan Hüseyin Ceylan, Süleyman Semih Dedeoğlu, Erdem Özden, Ömer Polat
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 203 - 207 (491 kere görüntülendi)

12.
Psöriasisli Hastalarda Sakroiliit Sıklığı
The Prevalence of Sacroiliitis in Patients With Psoriasis
Mehtap Aykaç Çebicci, Serap Tomruk Sütbeyaz, Ali Koç, Şehriban Hocaoğlu, Melek Yerlikaya, Levent Çınar
doi: 10.5505/ttd.2016.32650  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 37 - 40 (476 kere görüntülendi)

13.
18F –FDG PET/BT İle Normal Sürrenal Bez Aktivite Tutulumlarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Normal Adrenal Gland Uptake On 18F –FDG PET/CT
Mutlay Keskin, Şeyda Türkölmez, Nilüfer Yıldırım Poyraz, Zuhal Kandemir, Elif Özdemir
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 109 - 112 (475 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Travma Sonrası Gelişen Bir Abdominal Duvar Hernisi Olgusu
A Case Of Abdominal Wall Hernia Due To Trauma
Fatih Tanrıveri, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Gül Pamukçu Günaydın, Selçuk Coşkun, Çağdaş Yıldırım
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 229 - 231 (431 kere görüntülendi)

15.
Total Situs İnversuslu Hastada Laparoskopik Kolesistektomi: Olgu Sunumu
Laparoscopic Cholecystectomy In A Patient With Situs Inversus: A Case Report
Gökhan Akkurt, Hakan Buluş, Altan Aydın, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Serdar Kuru, Ali Coşkun
TTD 2015; 7 - 3 | Sayfalar 220 - 222 (429 kere görüntülendi)

16.
Katater Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Olgusu
Case of A Complex Regional Pain Syndrome After Catheter Implementation
Saygın Engin Yamçici, Berat Meryem Alkan, Sevgi Gümüş Atalay, Ayşenur Alemdar, Özge Ardıçoğlu
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 130 - 133 (417 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Herpes Simpleks Ensefalitinde Görüntüleme Bulguları
Imaging Findings in Herpes Simplex Encephalitis
Aynur Turan, Havva Akmaz Ünlü, Mehmet Tiftik
doi: 10.5505/ttd.2016.67699  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 48 - 52 (407 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
Acil Servise Başvuran Hastalarda Tanı Amaçlı Çekilen Bilgisayarlı Tomografi Sonrası Kontrast Madde Nefropatisi
Contrast Induced Nephropathy Due To Diagnostic Computerized Tomography in Emergency Department
Gizem Görmez, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Fatih Tanrıverdi, Güllü Ercan Haydar, Ayhan Özhasenekler, Şervan Gökhan
doi: 10.5505/ttd.2016.70298  TTD 2016; 8 - 2 | Sayfalar 41 - 47 (404 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
19.
Sistolitotripside 30FR Sheetın İpek Sütürle Tespit Edilerek Kullanımı
The Use Of 30 FR Sheet With Fixing Silk Suture In Cystolithotripsy
Muhammet Fuat Özcan, Özer Ural Çakıcı, Kemal Ener, Erem Asil, Serkan Altınova, Ziya Akbulut
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 147 - 150 (365 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Tümör Belirteçlerinin Klinik Kullanımı; Ne Zaman İsteyelim?
The Clinical Use of Tumour Markers, When Should We Want Them?
Mehmet Tokaç, Ersin Gürkan Dumlu, Mesut Özdedeoğlu, Mehmet Kılıç, Abdussamed Yalçın
TTD 2015; 7 - 1 | Sayfalar 124 - 127 (364 kere görüntülendi)



 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale