ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Hastada Splenektomiden Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom: Olgu Sunumu [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(2): 69-72 | DOI: 10.5505/ttd.2016.05706  

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Hastada Splenektomiden Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom: Olgu Sunumu

Necla Dereli, Zehra Baykal Tutal, Esra Özayar, Mehtap Honca, Mehmet Şahap, Eyüp Horasanlı
Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation

İdiopatik trombositopenik purpura (ITP), antitrombosit IgG üretimi, kemik iliğinde artmış megakaryosit sayımı ve azalmış trombosit ömrüne bağlı trombosit sayısının azalmasıyla karakterize otoimmün bir hastalıktır. Trombositler akut koroner sendromun patogenezinde anahtar rolü bulunmaktadır. Trombositlerin çapı, dansitesi ve aktiviteleri akut koroner sendromu tetikleyebilir. Bu vaka sunumunda, ITP’li hastada splenektomiden 48 saat sonra gelişen akut koroner sendromu sunarak, splenektomi sonrası gelişebilecek akut vasküler komplikasyonlara dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: ITP, akut koroner sendrom, splenektomi


A Case of Acute Coronary Syndrome After Splenectomy in An Idiopathic Thrombocytopenic Purpura Patient

Necla Dereli, Zehra Baykal Tutal, Esra Özayar, Mehtap Honca, Mehmet Şahap, Eyüp Horasanlı
Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation

Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is an autoimmune disease characterised by decreased thrombocyte count due to antithrombocyte IgG production, increased megacaryocte count in bone marrow and decreased thrombocyte life span. Thrombocytes have a key role in pathogenesis of acute coronary syndrome. Size, density or activities of thrombocytes might trigger acute coronary syndrome. In this case report, we hope to attract attention to acute vascular complications that might develop after splenectomy. by reporting acute coronary syndrome developed in the 48 hours following splenectomy in an ITP patient,

Keywords: ITP, acute coronary syndrome, splenectomy


Necla Dereli, Zehra Baykal Tutal, Esra Özayar, Mehtap Honca, Mehmet Şahap, Eyüp Horasanlı. A Case of Acute Coronary Syndrome After Splenectomy in An Idiopathic Thrombocytopenic Purpura Patient. Turk Med J. 2016; 8(2): 69-72

Sorumlu Yazar: Zehra Baykal Tutal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale