ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Unani Tıp Penceresinden Hacamat (Kupa Terapisi) [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(2): 53-54 | DOI: 10.5505/ttd.2016.25743  

Unani Tıp Penceresinden Hacamat (Kupa Terapisi)

Erkan Tanalel1, Mustafa Uzun2
1Samsun Salıpazarı 4 No’lu Aile Hekimliği Birimi
2Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Hacamat, 5000 yıllık geçmişi olan, dermis tabakasındaki lenfatik kapiller, interstisyel sıvı, extraselüler alan, arteriovenöz bileşkeler, hücresel aktivasyon ve kutaneoviseral reflex üzerinden etkisini gösteren geleneksel bir detoks terapi yöntemidir. Geçmişten günümüze farklı tıp ekolleri tarafından uygulanmış, her ekolün hastalık mekanizma kabulü üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Unani tıp ekolü, hümoral patoloji teorisi temelinde uygulanan geleneksel bir tedavi usulüdür ve hacamat mekanizmasını bu teori üzerinden geleneksel bir dille açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kupa Terapisi, hacamat, tamamlayıcı ve alternatif tıp


Hijama By Unani’s Understanding of Medicine

Erkan Tanalel1, Mustafa Uzun2
1Samsun Salıpazarı 4 No’lu Aile Hekimliği Birimi
2Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Hijama is a traditional method of detox therapy showing its effect via the lymphatic capillaries, interstitial fluid, extracellular space, arteriovenous junction, cellular activation and cutaneo-visceral reflex in the dermis, with a history of 5,000-years. From past to present, it has been applied by different medicinal disciplines and it has been tried to be explained by the admission of disease mechanism of each discipline. Unani medicinal discipline is a conventional treatment method based on the humoral pathology theory and it explains the cupping mechanism by a conventional language on this theory.

Keywords: Cupping therapy, hijama, comprehensive and alternative medicine


Erkan Tanalel, Mustafa Uzun. Hijama By Unani’s Understanding of Medicine. Turk Med J. 2016; 8(2): 53-54

Sorumlu Yazar: Erkan Tanalel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale