ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Psöriasisli Hastalarda Sakroiliit Sıklığı [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(2): 37-40 | DOI: 10.5505/ttd.2016.32650  

Psöriasisli Hastalarda Sakroiliit Sıklığı

Mehtap Aykaç Çebicci1, Serap Tomruk Sütbeyaz1, Ali Koç2, Şehriban Hocaoğlu1, Melek Yerlikaya1, Levent Çınar3
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı bel ağrısı şikayeti olan psöriasisli hastalarda radyografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile sakroiliit sıklığını belirlemektir.
Materyal ve Metot: Çalışmaya Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji polikliniğinde Ocak 2015-Aralık 2015 tarihleri arasında psöriasis tanısıyla takip edilen ve bel ağrısı şikayeti olan 53 hasta alındı. Hastalar inflamatuar bel ağrısı açısından ASAS (The Assessment of Spondyloarthritis International Society) kriterlerine göre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından sorgulandı. Hastaların anteroposterior pelvis grafisi ve sakroiliak MR’ları aynı radyolog tarafından değerlendirildi ve sakroiliit sıklığı belirlendi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 53 hastanın ortalama yaşı 43,13±10,0 yıl ve hastalık
süresi 12,28±10,0 yıl olarak bulundu. Hastaların %39,6’sında inflamatuar bel ağrısı saptandı. Radyografi ile hastaların %28,3’ünde sakroiliit saptanırken MR görüntüleme ile %49,1’inde sakroiliit saptandı. Hastalık süresi ile sakroiliit varlığı arasında korelasyon bulunmazken, yüksek CRP(C reaktif protein) düzeyleri ile sakroiliak MR’da sakroiliit varlığı arasında anlamlı korelasyon saptandı.
Sonuç: Psöriasis tanısıyla takip edilen hastalarda özellikle bel ağrısı şikayetinin varlığında sakroiliak eklem tutulumunun sık olduğunu saptadık. Sakroiliak MR görüntüleme ile bu oranın radyografiye oranla belirgin yüksek olduğunu ve sakroiliitin yüksek CRP düzeyleri ile ilişkili olduğunu tesbit ettik.

Anahtar Kelimeler: Psöriasis, inflamatuar bel ağrısı, sakroiliit


The Prevalence of Sacroiliitis in Patients With Psoriasis

Mehtap Aykaç Çebicci1, Serap Tomruk Sütbeyaz1, Ali Koç2, Şehriban Hocaoğlu1, Melek Yerlikaya1, Levent Çınar3
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Objectives: The aim of the present study was to determine the prevalence of sacroiliitis
using radiography and magnetic resonance imaging (MRI) in psoriatic patients with low back pain.
Materials and Methods: The study enrolled 53 patients with confirmed diagnosis of psoriasis and low back pain complaint followed at the Dermatology Outpatient Clinic of Kayseri Research and Training Hospital from January 2015 to December 2015. Patients were evaluated by a Physical Therapy and Rehabilitation specialist for inflammatory low back pain according to the ASAS (The Assessment of Spondyloarthritis International Society) criteria. Anteroposterior pelvic radiographs and sakroiliac MRI images were analyzed by the same radiologist to determine the prevalence of sacroiliitis.
Results: The mean age of 53 patients was 43.13±10.0 years and mean duration of disease was 12.28±10.0 years. Inflammatory low back pain was diagnosed in 39.6% of the patients. Sacroiliitis was detected radiographically in 28.3% and by MRI in 49.1% of patients. While the disease duration was not correlated with the presence of sacroiliitis, elevated CRP levels showed a significant correlation with sacroiliitis detected by MR images of sacroiliac joint.
Conclusion: We found a high prevalence of sacroiliac joint involvement in patients diagnosed with psoriasis especially in the presence of low back pain. Sacroiliac MR imaging had a significantly higher detection rate of sacroiliac joint involvement versus radiography and sacroiliitis was correlated with elevated CRP(C-reactive protein) levels.

Keywords: Psoriasis, inflammatory low back pain, sacroiliitis


Mehtap Aykaç Çebicci, Serap Tomruk Sütbeyaz, Ali Koç, Şehriban Hocaoğlu, Melek Yerlikaya, Levent Çınar. The Prevalence of Sacroiliitis in Patients With Psoriasis. Turk Med J. 2016; 8(2): 37-40

Sorumlu Yazar: Mehtap Aykaç Çebicci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale